اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,728 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,720 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/31
کل خالص ارزش دارائی ها 795,914,788,392 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,720 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,599 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,728 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 74,250,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/04/30

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان داريك پارس

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

محمدحسين نباتچيان، الهام فاتحي كرجوب، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رهبين